Vi fokuserar på

Kvalitet och miljö

Vi på Trygg Fastighetsrenovering strävar efter att arbeta på ett hållbart sätt, både när det gäller miljö och arbetsmiljö, och är öppna för nya lösningar som skapar positiv förändring.

Hållbara fastighetsrenoveringar

Att göra fastighetsrenoveringar som håller länge är vår första miljöåtgärd. Vi försöker också att välja material utifrån ett miljöperspektiv och undvika och minska användningen av material som belastar miljön. Vi arbetar även med att minska vårt avfall samtidigt som vi hushåller med resurser och aktivt arbetar med återanvändning och återvinning.

Trygg arbetsmiljö

Vi tror att en god arbetsmiljö är grunden för att göra ett bra jobb. Därför vill vi vara en inspirerande och säker arbetsplats där man har möjlighet att utvecklas samtidigt som man har kul på jobbet. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår arbetsmiljö och genom kontinuerlig utbildning öka kompetens och yrkeskunnandet hos våra medarbetare.

Vi kan hjälpa dig med takläggning och fasadputs i hela Stockholm.

Dags för takbyte?

Vi hjälper dig med kompletta takrenoveringar med tegel- eller betongpannor.

Har fasaden spruckit?

Vi renoverar din fasad med traditionella fasadsystem och ädelstänkputs.

Taksäkerhet är ett måste

Vi utför en riskanalys och monterar därefter rätt taksäkehetsanordningar. 

Plåtdetaljer? Inga problem.

Vi tar hand om alla plåtdetaljer när du lägger nytt tak eller vid takomläggning.