Kontrollera ditt tak

Kontrollera ditt tak - Takvård

Taket är förmodligen den mest slitstarka delen av din fastighet. Taket ska stå emot alla typer av väder. Ett tak har även sina svaga punkter. Men genom att kontrollera taket regelbundet kan du förlänga livslängden.
Vissa punkter kan du åtgärda enkelt på egenhand, men det finns också tecken som tyder på att ett takbyte närmar sig. Det är alltid ett bättre val att investera i ett takbyte innan skadan är framme, det blir mycket billigare så. Gör det till en rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna att inspektera ditt tak är på våren efter vintern och på hösten, innan vintern kommer.

Börja med ventilationsspalten

Mellan nocken och takpannor finns det en ventilationsspalt som ventilerar mellan takpannor & undertaket, anledningen till detta är för att läkten som takpannorna hänger på skall vara torr. Denna öppning skall samtidigt tätas så att inte löv och annat skräp kommer in vilket leder till att ventilationsflödet stoppas. Se även till att nockpannor & nockplåtar ligger rätt & att ventilationsöppningen är tätat med nockband & bandet måste även vara rätt positionerat.

Gavlar, vinklar och rännor

Under gavelpannor & vindskivor finns underlagstaket som är ett av takets känsligaste del. Den går vanligtvis inte att inspektera utan att du måste skada yttertaket, vilket är rätt onödigt, så var extra noga med takvård av ytskiktet på gavlarna. Starka vindputsar kan skada takets gavlar och vindskivor med tiden som går. Tänk på att plåten & träet åldras fortare än själva takpannorna, så dom delarna behöver underhållas mer regelbundet.

Har du upptäckt ett hål i taket ska dessa tätas både i undertaket och yttertaket. Mot yttertaket tätas det oftast med hjälp av plåt. Risken för att vatten blir stående är stor. Var därför extra noga när du inspekterar av underhållet av ytskiktet. Rensa löv, smuts etc runt och på ovansidan av ventilationsdon, skorstenar och takluckor. 

Ta in offert

Om du är väl medveten att takvården är ett för stort projekt för dig eller om du inte riktigt kan bestämma dig hur du vill göra, så kan du ta in en offert från Trygg Fastighetsrenovering och flera takläggare stockholm eller i den kommun där du bor i. Få en total prisuppfattning där du till exempel kan välja att göra enklare delar av takrenoveringen själv och be takläggaren göra de svårare momenten, eller om du vill att allt ska ske enligt takpärmen överlämna allt takarbete till takläggaren och få en garanti på utfört takarbete.

ROT-avdrag

30% försvinner direkt på fakturan

ROT-avdraget är en skattereduktion som du som privatperson kan utnyttja när du anlitar en professionell yrkesman för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om ROT-avdraget och fastighetsrenoveringar!

Dela gärna Kontrollera ditt tak på din plattform med dina vänner, sharing is caring.

Relaterade inlägg