Lär känna Jönåker Elegant, den mest sålda takpannan från Monier.

Monier Jönåker Elegant

Betong är ett fantastiskt användbart material som kan användas i de flesta byggtekniska sammanhang. Detta eftersom det är starkt, lätthanterligt och står emot väder, vind och temperaturväxlingar mycket bra. Betong består enbart av naturliga produkter – sand, vatten, cement, järnoxidpigment och vattenbaserad färg. Typiskt för just betongpannor är att de är täta, extremt motståndskraftigt mot […]