Fasadsystemet Serporoc

Puts på isolering

Serporoc Fasadsystem är ett mineraliskt tjockputssystem på en mineralull med en tjocklek från 30-200 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Serporoc fasadsystem används i både nyproduktion och renovering.

Brandsäkert
Miljövänligt
Vattenresistant
Isolering
Finns i många kulörer
Ljuddämpande

Putsat fasadsystem som håller länge och inte kostar mer.

Serporoc är ett putsat fasadsystem som används som fasadbeklädnad och ger hållbara fasader. Det håller längre och ger ett mer rationellt byggande. Det blir inte heller dyrare än andra liknande fasader. Det är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en väldränerad mineralull. Ytputsen består alltid av skrapad rivputs. Passar mycket bra i miljöer där fasaderna utsätts för en stor påfrestning.

Weber

Vi är stolta att samarbeta med ledande aktörer.

Vårt material kommer från trygga aktörer på den svenska marknaden med mångfaldig erfarenhet & lång materialgaranti upp till 30 år.